1 - Očistite povrch od prachu a drobných nečistôt na ktorý sa bude nálepka aplikovať
2 - Po otvorení zásielky fóliu opatrne vyrovnajte (ak je zásielka v rolke) 
3 - Dopredu si rozvrhnite ako bude obrázok rozmiestnený na celej stene
4 - Ak je nálepka z jedného kusu, bude sa aplikovať celá, ak z viacerých, je potreba si 
 jednotlivé časti nastrihať
5 - Prenosnú fóliu aj s nálepkou odlepte od podkladového papiera tak, aby celá nálepka 
ostala na prenosnej fólií. Ak ostáva na podkladovom papieri, vráťte sa späť a pritlačte
 ju o prenosnú fóliu. Ak je nálepka veľká, odlepte od pokladového papiera len vrchnú 
 časť nálepky.
6 - Preneste na požadované miesto a slabo pritlačte celú nálepku, resp. jej časť
7 - Pri veľkej nálepke prilepte na požadované miesto len odlepenú časť, a pomaly smerom
 nadol odlepujte podkladový papier, až kým nie je celá nálepka na mieste.
8 - Pritlačte silno celú nálepku stierkou, alebo iným podobným predmetom 
     (napr. textíliou obalený CD obal)
9 - Odstáňte opatrne prenosnú fóliu tak, aby nálepka ostala na stene. Prenosnú fóliu 
 odstraňujte smerom nadol, nie ťahaním k sebe ! Pri odstraňovaní prenosnej fólie sa 
 môže stať, že niektoré časti ostanú na prenosnej fólií. Vráťte sa o kúsok späť, a 
 prilepte časť ktorá ostala na pr. fólií. 
     Lepidlo má plnú lepivosť po 24. hodinách od nalepenia !

UPOZORNENIE: V prípade vzniku bublín tieto vytlačte od stredu smerom k okrajom, príp. 
prepichnite bublinu špendlíkom alebo iným ostrým predmetom a vzduch vytlačte.

Návod na lepenie nálepkiek na autá, výklady (návod v pdf):
 
UPOZORNENIE: exteriérová málepka sa musí lepiť na podklad, ktorý má 
minimálnu teplotu 10°C !
 
1 - Po otvorení zásielky fóliu opatrne vyrovnajte (ak je zásielka v rolke) 
2 - Očistite povrch na ktorý sa bude nálepka aplikovať tesne pred nanesením je dobre
 miesto pretrieť okenou, resp.iným odmasťovacím prípravkom.
3 - Dopredu si rozvrhnite ako bude obrázok rozmiestnený na celej ploche
4 - Ak je nálepka z jedného kusu, bude sa aplikovať celá, ak z viacerých, je potreba si 
 jednotlivé časti nastrihať
5 - Časť prenosnej(priesvitnej) fólie aj s nálepkou odlepte od podkladového papiera tak, 
 aby nálepka ostala na prenosnej fólií. Ak ostáva na podkladovom papieri, vráťte sa 
 späť a pritlačte ju silnejšie o prenosnú fóliu.
6 - Preneste na požadované miesto a  pritlačte  odlepenú časť nálepky stierkou ( príp. 
 plochým predmetom ako je CD obal obalený v textílii). Stierkujte smerom od stredu 
 ku krajom, aby ste vytlačili prípadné bubliny.
7 - Postupne odlepujte celý podkladový papier a zároveň pritláčajte nálepku stierkou 
 od stredu ku krajom, až kým nenalepíte celú nálepku
8 - Odstáňte opatrne prenosnú fóliu tak, aby nálepka ostala na danom povrchu. Prenosnú 
 fóliu odliepajte zarovno s povrchom, nie kolko na povrch. Potom ešte raz prejdite celú 
 nálepku stierkou. V prípade vzniku bublín tieto vytlačte od stredu smerom k okrajom, 
 príp. prepichnite bublinu špendlíkom, alebo iným ostrým predmetom a vzduch vytlačte.

Výrobca: JR-Company. Vyrobené na slovensku. Nálepka nie je detská hračka! 
Nálepka nesmie prísť  do priameho kontaktu s potravinami !